PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

1. Po co stosujemy nawiewniki okienne ?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami nowo produkowane okna powinny być bardzo szczelne, a odpowiedzialność za dostarczenie powietrza została przeniesiona na inne urządzania będące elementem systemu wentylacji. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji mechanicznej wywiewnej, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne (nawiewniki okienne) umieszczane w oknach oraz drzwiach balkonowych. W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewnej lub nawiewno-wywiewnej (np. rekuperacja) powietrze dostarczane jest przez urządzenie mechaniczne - wentylator nawiewny. W tym przypadku okna pozostają w pełni szczelne.
Po zamontowaniu szczelnych okien bez nawiewników nie ma możliwości samoistnej wymiany powietrza, odpowiedzialność spada na użytkowników okien. Warto pamiętać, że wycięcie w oknie uszczelki czy zastosowanie jednej z funkcji okuć- mikrorozszelnienia nie może być traktowane jako sposób na dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza. Nawiewniki umożliwiają optymalną wentylację pomieszczeń. Należy jednak pamiętać, że nawiewniki stanowią tylko cześć całego systemu wentylacji - dostarczają powietrze, równie ważne jest sprawne usuwanie zużytego powietrza przez kanały wentylacyjne.

 

2. Jaki rodzaj nawiewnika okiennego wybrać ?

Decyzję o wyborze rodzaju nawiewnika należy uzależnić od warunków panujących w miejscu jego przeznaczenia. Produkty różnią się m. in. zasadą działania. Wyróżniamy nawiewniki higrosterowane, ciśnieniowe oraz mechaniczne (sterowane ręczne).
Więcej informacji uzyskają Państwo w dziale rodzaje nawiewników

 

3. Czy w budownictwie  wielorodzinnym powinno się stosować nawiewniki okienne ?

Można je stosować zarówno w domach jednorodzinnych jak i w budownictwie wielorodzinnym. Przez cały rok świeże powietrze wpływa do pomieszczenia, w zimie zabezpieczają przed nadmiernym wychłodzeniem, dbając o niskie rachunki za ogrzewanie mieszkań.

 

4. Jakie są zalety stosowania nawiewników okiennych ?

  • czyste, świeże powietrze pozbawione pleśni. W nieoczyszczanym, niewymienialnym powietrzu mogą rozwijać się bakterie, wirusy i inne zarazki chorobotwórcze, które działają bezpośrednio szkodliwie na organizm ludzki.
  • komfort cieplny w pomieszczeniach – brak uczucia „przeciągu”  (jak przy uchylonych oknach)
  • brak nadmiernego schładzania pomieszczenia a więc oszczędności energii cieplnej. Mniejsze ubytki ciepła niż przy tradycyjnym wietrzeniu
  • brak podwyższonej wilgotności powietrza – w efekcie brak pleśni i grzyba
  • trwała i automatyczna wymiana powietrza
  • oszczędności wynikające z prawidłowej eksploatacji mieszkania / domu.
  • bezpieczeństwo w przypadku wyjazdów, np. na wakacje, ferie nie istnieje potrzeba rozszczelniania okien, co utrudnia otwarcie, okien przez osoby  “nieproszone".
  • brak zjawiska ciągu zwrotnego (z przewodu wywiewnego), które spowodowane jest z reguły brakiem doprowadzenia powietrza do pomieszczeń. Gdy nie dostarczymy świeżego powietrza, np. za pomocą nawiewników, przewody wentylacyjne nie będą w stanie usuwac zużytego. W wyniku tego, jeden (lub więcej) z przewodów wywiewnych, staje się przewodem nawiewnym.

   

5. W której części okna nawiewnik powinien być montowany ?

Nawiewniki montuje się w górnej części okien dzięki czemu powietrze z zewnątrz nie jest kierowane bezpośrednio na użytkownika i tym samym unika się nieprzyjemnego zjawiska przeciągu. Po ogrzaniu, nawiewane powietrze opada w postaci tafli, miesza się z powietrzem wewnętrznym tworząc zdrowy i przyjazny mikroklimat w pomieszczeniu. Zużyte powietrze jest wyciągane na zewnątrz kratką wentylacyjną (np. w kuchni czy łazience). W przypadku okien plastikowych szczeliny wentylacyjne wykonuje się na powierzchniach przylgowych skrzydła i ościeżnicy, dzięki czemu nie jest naruszone metalowe wzmocnienie tych profili. Natomiast w oknach drewnianych i aluminiowych szczeliny wycinane są w profilu skrzydła okiennego.

 

6. Z jakich części składa się nawiewnik okienny ?

Wszystkie nawiewniki składają się z dwóch paneli – zewnętrznego okapnika, który chroni przed przedostawaniem się wody opadowej, owadów, a także może odpowiadać za własności akustyczne, oraz wewnętrznego z mechanizmem sterowania ilością doprowadzonego powietrza i ukierunkowaniem nawiewu. Po wycięciu szczelin w profilach okiennych obie części nawiewnika przykręcane są wkrętami do skrzydła.

 

7. Dlaczego mam w mieszkaniu często zaparowane okna ?

Para wodna powstająca w procesie spalania gazu jak i podczas prania, suszenia, gotowania czy podlewania roślin, koniecznie musi być usuwana na zewnątrz. W przeciwnym razie zawartość wilgoci w powietrzu ulega zwiększeniu, co powoduje m.in. kondensację pary wodnej i wydzielanie się skroplin na powierzchni szyb. W efekcie nastąpić może rozwój pleśni, która potrafi poważnie uszkodzić konstrukcję budynku i zniszczyć wyposażenie domu Następstwem braku prawidłowej wentylacji pomieszczeń jest również nieprzyjemny zapach. Niedobór świeżego powietrza w mieszkaniu można jednak łatwo zniwelować montując w oknach nawiewniki. Prawidłowa wentylacja domu czy mieszkania jest niezbędna dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Wietrzenie zmniejsza bowiem stężenie zanieczyszczeń organicznych oraz chorobotwórczych bakterii i wirusów unoszących się w pomieszczeniach, przyspieszając proces oczyszczania organizmu. Z drugiej strony prawidłowa wentylacja powoduje zwiększenie ilości tlenu w powietrzu. Dzięki temu sprawniej działa układ odpornościowy człowieka, a dotleniony organizm staje się mniej podatny na choroby i zakażenia. 

 

8. W mieszkaniu pojawił się ciemny nalot w okolicach nadproży okien, na spoinach glazury, w dolnej części ściany, oraz jest wyczuwalny nieprzyjemny zapach ?

Przyczyna w/w  objawów jest prawdopodobnie pojawienie się grzybów pleśniowych w obiekcie. Pleśnie żywią się substancjami mineralnymi, których w nich nie brakuje. Niszczą tynki, powodując ich przebarwienia, spękanie i odspajanie się. Atakują spoiny w ścianach murowanych, są przyczyną łuszczenia się farb i tapet. Przebywanie w zagrzybionym pomieszczeniu może powodować bóle głowy, senność, nudności. Należy pamiętać, iż nie wolno usuwać grzybów przed wcześniejszym ich unieszkodliwieniem środkiem grzybobójczym, gdyż jest to niebezpieczne dla naszego organizmu. Jeżeli ściana w mieszkaniu została zaatakowana przez grzyba pleśniowego, to znaczy, że w pomieszczeniu jest zbyt wysoka wilgotność. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić po zabiegu usunięcia grzyba jest zwiększenie wentylacji (np. montaż nawiewników okiennych). Bez tego, grzyb wyjdzie nam ponownie i to bez względu na to jak mocny środek grzybobójczy i grzybochronny zastosowaliśmy. Zapraszamy do oglądania zdjęć wykonanych na obiektach w trakcie montaż nawiewników okiennych gdy ściany zostały zaatakowane przez grzyby pleśniowe  / więcej w galerii

 

9. Jeśli w pokoju jest kilka okien, to czy nawiewniki montujemy osobno dla
każdego okna, czy jeden w pomieszczeniu ?

Jeżeli powierzchnia pokoju nie przekracza 20 m2 wystarczy jeden nawiewnik, bez względu na ilość okien. Sugerujemy by minimalna ilość nawiewników wynosiła min. 1 sztuka w każdym pokoju. Według obowiązujących przepisów, minimalny strumień powietrza doprowadzonego do pomieszczeń jest uzależniony od ilości osób zamieszkujących w danym pomieszczeniu i wynosi 20m³/h na osobę. Polska norma określa ilość powietrza, które musi być usunięte (zamienione) dla poszczególnych pomieszczeń.

 

10. Obawiam się że zamontowany nawiewnik okienny będzie powodował większy hałas przejeżdżających pojazdów ?

W naszej ofercie posiadamy nawiewniki, które posiadają izolację akustyczną pozwalającą ograniczyć uciążliwości związane z hałasem dobiegającym z zewnątrz.

 

11. Jak powinny być zamontowane nawiewniki?

Nawiewniki okienne powinny być montowane w górnych,
poziomych ramach ościeżnic i skrzydeł (przylgach), po wykonaniu w elemencie okna otworu (kanału przelotowego) o wysokości zgodnej z opisem poniżej .

Otwór należy wykonac frezem tarczowym lub palcowym.

Montażem nawiewnika powinien zajmowac się odpowiednio przeszkolony pracownik, korzystając z profesjonalnego sprzętu.

Przykład odpowiednio wykonanego otworu wentylacyjnego pod nawiewnik okienny:

Wielkość otworów montażowych wynosi:

- AERA HY - 172+10+172x12

- ISOLA 2,30 - 172+10+172x12

- ISOLA HY, HY PLUS - 160+10+160x12

- CE2A - 172+10+172x12

- SELECT S13 2000 + C13 2000 - 223x12

- SELECT XS13 4000 + XC13 4000 - 175,5+20+175,5x13

 

 

 

   
   

 

projekt BMM 2010