Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych czy remontowych sprawdź poziom wilgoci w swoim mieszkaniu, domu, biurze itp. Ponieważ bez odpowiedniej wilgotności materiałów budowlanych nie jest możliwe wykonanie niektórych prac wykończeniowych, takich jak: tynkowanie, malowanie, tapetowanie, położenie parkietów, desek wykładzin PCV i dywanowych.

Materiały budowlane kosztują, natomiast brak zastosowania odpowiednich materiałów kosztuje znacznie więcej dlatego w celu dobrania właściwych materiałów oferujemy przeprowadzenie badań diagnostycznych budynku, których celem jest:

 • sprawdzenie skuteczność istniejących izolacji przeciwwilgociowych pionowych jak i poziomych.

 • określenie rodzaju wilgoci wpływającej na stan zawilgocenia budynku (wilgoć podciągana kapilarnie, wkraczająca z boku, sorpcyjna, kondensacyjna, higroskopijna, zalewanie itp.)

 • wskazanie najlepszego sposobu renowacji ścian poprzez dobór tynków oraz dobór  powłok malarskich, które gwarantują trwałość wykonania.

 • wskazanie optymalnego sposobu osuszenia obiektu.

 

Wykonujemy badania:

 • pomiar wilgotności względnej i temperatury powietrza  w pomieszczeniach.

 • pomiar wagosuszarkowy stanu zawilgocenia struktury sufitów oraz ścian na głębokość do 40cm.

 • pomiar zawilgocenia przegród budowlanych  przyrządem pomiarowym z elektrodą aktywną, za pomocą którego można dokonać bezinwazyjnego pomiaru wilgoci oraz zlokalizować jej strefę.

 • pomiar kondensacji powierzchniowej – temperatury ścian w odniesieniu do wyliczonego
  z wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach punktu rosy.

 • przepływ powietrza oraz skuteczność działania wentylacji w pomieszczeniach oraz otworze pionu wentylacyjnego.

 • pomiar jakościowy zawartości szkodliwych soli budowlanych w celu określenia zagrożenia zawilgoceniem higroskopijnym oraz możliwości uszkodzeń tynków.

 

Zalety wykonanych badań to:

 • niedopuszczenie do rozwoju grzybów i pleśni.

 • minimalizacja szkody - czym szybciej zaczniemy eliminować zawilgacanie budynku  tym mniejsze będą straty i zakres prac naprawczych.

 • ograniczenie kosztów ogrzewania budynku. Ściana mokra oznacza stałą utratę izolacyjności cieplnej.

 • trwałość zastosowanych materiałów budowlanych

 • poprawa jakości życia poprzez doprowadzenie do właściwej wilgotności względnej powietrza.

 

W przypadku zainteresowania ofertą i uzyskaniem szczegółów prosimy o kontakt info@osusz.eu
lub tel. +48 692 667 116

 

   
   

 

projekt BMM 2010