OFERUJEMY INSTALACJĘ ODPROWADZAJĄCĄ WODĘ OPADOWĄ

 

W sytuacji, w której nie ma możliwości wykorzystania wody deszczowej lub odprowadzenia jej do kanalizacji burzowej należy pomyśleć o jej rozsączaniu.

Ponadto zastosowanie systemów rozsączających zwalnia całkowicie od płacenia od niedawna wprowadzonego podatku od deszczówki.

Zastosowanie naszych systemów rozsączających pozwala na dowolne zagospodarowanie powierzchni nad instalacją, ponieważ tunele wytrzymują długotrwałe obciążenie 3,5 t / m2. Pozwala to na nieograniczony ruch pieszych a także samochodów osobowych czyli np.: parking, podjazd czy też powierzchnia składowania.
Jeden tunel rozsączający o pojemności 300 litrów, zastępuje około 800 kg żwiru lub 36 mb rury drenażowej.

Dzięki mniejszemu zakresowi prac ziemnych związanych z wykopem pod tunele, osiągamy znaczne oszczędności finansowe !!!

 

 

PROPONUJEMY  NAJTAŃSZY, NAJSZYBSZY, BEZOBSŁUGOWY SPOSÓB NA POZBYCIE SIĘ TAKICH PROBLEMÓW JAK:.

  • Zalewa cię woda opadowa tj. ulewny deszcz, topniejący śnieg itp.

  • Masz ciągle podmokły teren

  • Pojawiają się kałuże pod rynnami oraz w ogrodzie

  • Pojawia się wilgoć w pomieszczeniach piwnicznych


Najczęściej odwadniane powierzchnie:

  • Odprowadzenie wody z rynien ( budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, hale, altany, garaże)

  • Odprowadzenie wody z oczek (jako przelew)

  • Odprowadzenie wody z zbiorników magazynujących wodę (jako przelew)

  • Odprowadzenie z odwodnienia liniowego

  • Tereny utwardzone ( tarasy, chodniki, parkingi, podjazdy)

  • Rozsączenie z przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Możliwy jest samodzielny montaż przez klienta. Posiadamy kompletne instrukcje, przygotowane z myślą o samodzielnym montażu, dzięki czemu taką instalację można wykonać we własnym zakresie. Oczywiście, podczas samodzielnych prac instalacyjnych klient ma zapewnione wsparcie merytoryczne z naszej strony. Istnieje również możliwość nadzoru montażu przez naszą firmę.
Instrukcja montażu dołączana jest do każdego, zakupionego u nas produktu.

Oczywiście służymy pomocą przy doborze odpowiedniego systemu rozsączającego oraz  ilości modułów. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta, co zapewnia całkowite dostosowanie projektu do jego potrzeb. Obliczenia i wstępny projekt wykonujemy bezpłatnie !
W celu wykonania takich obliczeń prosimy o kontakt info@osusz.eu

Pamiętaj że:
W świetle obowiązujących przepisów woda opadowa pochodząca z określonej posesji musi być zagospodarowana w jej obrębie. Można to osiągnąć stosując system rozsączający lub odprowadzić do odbiornika - jeśli jest dostępny. Odbiornikiem może być kanalizacja deszczowa, rów melioracyjny, rzeka lub jezioro. Wykorzystanie odbiorników leżących poza granicami działki wymaga jednak uzyskania odpowiedniego pozwolenia wodno-prawnego i poniesienia związanych z tym wysokich kosztów.

Przykładowe realizacje:


 

Więcej informacji o systemie rozsączania uzyskają Państwo na stronie:  www.deszcz.com.pl

 

W przypadku zainteresowaniem naszą ofertą i uzyskaniem szczegółów prosimy o kontakt info@osusz.eu lub tel. kom 692 667 116 

 

 

   
   


projekt BMM 2010